کوکی کاکائویی

  • ترکیبات : آرد گندم ، بلغور ذرت ، شکر سفید ، گلوکز مایع ، پودر کاکائو ، آرد برنج ، روغن گیاهی ،نمک تصفیه شده خوراکی ، لسیتین
  • هشدار آلرژی : حاوی آرد گندم می باشد . می تواند حاوی سویا و یا ترکیبات آن باشد .
  • نحوه مصرف : می توانید محصول را به تنهایی میل نمایید یا برای هر فرد ، سه چهارم لیوان از محصول را با نصف لیوان شیر سرد و یا ماست میوه یا به میزان دلخواه بستنی مخلوط نموده و میل نمایید .
  • شرایط نگهداری : درجایی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 3/4Cup(30gr) Serving Size
150 110 Calories
%DV* %DV*
2% 1% Total Fat    1 g
1% 0% Saturated Fat 0g
Trans Fat  0g
1% 0% Cholesteral  0mg
5% 2% Sodium  50 mg
10% 8% Total Carbohydrate    23g
5% 5% Dietary Fiber  2g
Total Sugars   5g
22% 8% Includes   4g Added Sugars
13% 5% Protein              2g
8% 0% Vitamin D    0cµ g
8% 8% Iron      1.4mg
12% 2% Calcium   10mg
6% 2% Potassium   60mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 3/4Cup(30gr) Serving Size
150 110 Calories
%DV* %DV*
2% 1% Total Fat    1 g
1% 0% Saturated Fat 0g
Trans Fat  0g
1% 0% Cholesteral  0mg
5% 2% Sodium  50 mg
10% 8% Total Carbohydrate    23g
5% 5% Dietary Fiber  2g
Total Sugars   5g
22% 8% Includes   4g Added Sugars
13% 5% Protein              2g
8% 0% Vitamin D    0cµ g
8% 8% Iron      1.4mg
12% 2% Calcium   10mg
6% 2% Potassium   60mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice

محصولات مرتبط