فلیک چند غله

  • ترکیبات : آرد گندم ، آرد برنج ، شکر سفید ، سبوس گندم ، آرد جو ، آرد ذرت ، گلوکز مایع ، عصاره مالت
  • هشدار آلرژی : حاوی آرد گندم و جو می باشد. بدون مواد نگهدارنده
  • نحوه مصرف : می توانید محصول را به تنهایی میل نمایید یا برای هر فرد ، دوسوم لیوان از محصول را با نصف لیوان شیر سرد و یا ماست میوه یا به میزان دلخواه بستنی مخلوط نموده و میل نمایید .
  • شرایط نگهداری : درجایی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 3/4Cup(30gr) Serving Size
147 105 Calories
%DV* %DV*
1% 1% Total Fat 1 g
1% 0% Saturated Fat   0.1 g
Trans Fat  0g
1% 0% Cholesteral  0mg
8% 5% Sodium  124 mg
10% 8% Total Carbohydrate    22g
7% 7% Dietary Fiber        1.9g
Includes   1.6 Added Sugars
14% 5% Protein           2.6g
7% 0% Vitamin D    0µcg
3% 3% Iron   0.6mg
16% 3% Calcium  42mg
6% 1% Potassium  64mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 3/4Cup(30gr) Serving Size
147 105 Calories
%DV* %DV*
1% 1% Total Fat 1 g
1% 0% Saturated Fat   0.1 g
Trans Fat  0g
1% 0% Cholesteral  0mg
8% 5% Sodium  124 mg
10% 8% Total Carbohydrate    22g
7% 7% Dietary Fiber        1.9g
Includes   1.6 Added Sugars
14% 5% Protein           2.6g
7% 0% Vitamin D    0µcg
3% 3% Iron   0.6mg
16% 3% Calcium  42mg
6% 1% Potassium  64mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice

محصولات مرتبط