حلقه کاکائویی

  • ترکیبات : بلغور ذرت ، شکر سفید ، آرد گندم ، آرد برنج ،گوکز مایع، آرد جو ،آرد ذرت ، پودر کاکائو ، روغن گیاهی ، نمک تصفیه شده خوراکی ، لسیتین
  • هشدار آلرژی : حاوی آرد گندم و آرد جو می باشد.می تواند حاوی سویا و یا ترکیبات آن باشد .
  • نحوه مصرف : می توانید محصول را به تنهایی میل نمایید یا برای هر فرد ، سه چهارم لیوان از محصول را با نصف لیوان شیر سرد و یا ماست میوه یا به میزان دلخواه بستنی مخلوط نموده و میل نمایید .
  • شرایط نگهداری : درجایی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

Nutrition  Facts
with 1/2 Cup    skimmed Milk 3/4Cup(30gr) Serving Size
160 120 Calories
%DV* %DV*
2% 1% Total Fat   1 g
1% 0% Saturated Fat    0g
Trans Fat    0g
1% 0% Cholesteral    0mg
4% 2% Sodium  55 mg
10% 8% Total Carbohydrate   25g
3% 3% Dietary Fiber    0.9g
Total Sugars     5g
22% 8% Includes    4g Added Sugars
12% 4% Protein      2g
8% 0% Vitamin  D    0µc g
6% 6% Iron       1.1mg
12% 0% Calcium   10mg
4% 0% Potassium 10mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Nutrition  Facts
with 1/2 Cup    skimmed Milk 3/4Cup(30gr) Serving Size
160 120 Calories
%DV* %DV*
2% 1% Total Fat   1 g
1% 0% Saturated Fat    0g
Trans Fat    0g
1% 0% Cholesteral    0mg
4% 2% Sodium  55 mg
10% 8% Total Carbohydrate   25g
3% 3% Dietary Fiber    0.9g
Total Sugars     5g
22% 8% Includes    4g Added Sugars
12% 4% Protein      2g
8% 0% Vitamin  D    0µc g
6% 6% Iron       1.1mg
12% 0% Calcium   10mg
4% 0% Potassium 10mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice

محصولات مرتبط