حلقه میوه ای

  • ترکیبات : بلغور ذرت ، شکر سفید ، آرد گندم ، آرد برنج ، گلوکز مایع ، آرد جو، آرد ذرت ، روغن گیاهی ، نمک تصفیه شده خوراکی ، لسیتین ، رنگ طبیعی خوراکی ، طعم دهنده های میوه ای طبیعی خوراکی
  • هشدار آلرژی : حاوی آرد گندم و آرد جو می باشد . می تواند حاوی سویا یا ترکیبات آن باشد .
  • نحوه مصرف : می توانید محصول را به تنهایی میل نمایید یا برای هر فرد ، سه چهارم لیوان از محصول را با نصف لیوان شیر سرد و یا ماست میوه یا به میزان دلخواه بستنی مخلوط نموده و میل نمایید .
  • شرایط نگهداری : درجایی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 3/4Cup(30gr) Serving Size
160 120 Calories
%DV* %DV*
2% 1% Total Fat 1 g
2% 0% Saturated Fat   0.1 g
Trans Fat  0g
1% 0% Cholesteral  0mg
4% 2% Sodium  55 mg
10% 8% Total Carbohydrate    25g
3% 3% Dietary Fiber        0.9g
Total Sugars                      5g
22% 8% Includes   4g Added Sugars
12% 4% Protein              2g
8% 0% Vitamin D    0µcg
6% 6% Iron    10mg
12% 0% Calcium  5.5mg
4% 0% Potassium  10mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 3/4Cup(30gr) Serving Size
160 120 Calories
%DV* %DV*
2% 1% Total Fat 1 g
2% 0% Saturated Fat   0.1 g
Trans Fat  0g
1% 0% Cholesteral  0mg
4% 2% Sodium  55 mg
10% 8% Total Carbohydrate    25g
3% 3% Dietary Fiber        0.9g
Total Sugars                      5g
22% 8% Includes   4g Added Sugars
12% 4% Protein              2g
8% 0% Vitamin D    0µcg
6% 6% Iron    10mg
12% 0% Calcium  5.5mg
4% 0% Potassium  10mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice

محصولات مرتبط