توپی کاکائویی

  • ترکیبات : آرد برنج ، بلغور ذرت ، شکر سفید ، آرد ذرت ، آرد گندم ، گلوکز مایع ، پودر کاکائو،روغن گیاهی ، نمک تصفیه شده خوراکی ، لیستین
  • هشدار آلرژی : حاوی آرد گندم می باشد . می تواند حاوی سویا و یا ترکیبات آن باشد.
  • نحوه مصرف : می توانید محصول را به تنهایی میل نمایید یا برای هر فرد ، دو سوم لیوان از محصول را با نصف لیوان شیر سرد و یا ماست میوه یا به میزان دلخواه بستنی مخلوط نموده و میل نمایید .
  • شرایط نگهداری : درجایی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 2/3 Cup (30gr) Serving Size
155 110 Calories
%DV* %DV*
2% 1% Total Fat   1 g
1% 0% Saturated Fat   0/1g
Trans Fat     0g
1% 0% Cholesteral   0mg
5% 3% Sodium     70 mg
10% 8% Total Carbohydrate   24g
3% 3% Dietary Fiber     0.9g
Total Sugars        8g
28% 15% Includes   5g Added Sugars
12% 4% Protein        2g
7% 0% Vitamin D    0µ cg
5% 5% Iron       0.9mg
12% 0% Calcium   4.6mg
4% 0% Potassium   35mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 2/3 Cup (30gr) Serving Size
155 110 Calories
%DV* %DV*
2% 1% Total Fat   1 g
1% 0% Saturated Fat   0/1g
Trans Fat     0g
1% 0% Cholesteral   0mg
5% 3% Sodium     70 mg
10% 8% Total Carbohydrate   24g
3% 3% Dietary Fiber     0.9g
Total Sugars        8g
28% 15% Includes   5g Added Sugars
12% 4% Protein        2g
7% 0% Vitamin D    0µ cg
5% 5% Iron       0.9mg
12% 0% Calcium   4.6mg
4% 0% Potassium   35mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice

محصولات مرتبط